5.6 I skyggen af tro – Profetgerning og Muhammads Profetgerning – Hans kendskab til fortiden

  • Historie er en vigtig gren af viden. Ulig de fleste videnskaber afhænger den hovedsagelig på historiske dokumenter eller genstande. Selvom vi kan få nogen viden om fortiden, er det ofte svært at kende til de underliggende kendsgerninger, hensigter og motiver, for nøjagtig viden afhænger af troværdige dokumenter. Men troværdige dokumenter er sjældne, for personlige tilbøjeligheder, interesser, fordomme og andre motiver forvrænger det, der egentlig skete. For eksempel, hvis Koranen ikke var blevet åbenbaret, ville vi ingen sand viden have om de israelittiske Profeter, især profeten Jesus, og de originale trossætninger i kristendommen og Judaisme. Vi har kun oversættelserne af De Gamle og Nye Testamenter, hvori der er foretaget så mange forandringer, at vi kun vanskeligt kan udtrække nogen historisk sandhed fra dem.
  • Profeten Muhammad fortalte mange kendsgerninger om fortidige mennesker og begivenheder. Meget af den information er i Koranen, der informerer os om fortidige civilisationer (f.eks. ‘Ad, Thamud, Iram, Sodoma og Gomorra og det gamle Ægypten) og folkeslag (f.eks. Noah’s folk, Abrahams og Shu’aybs). Den giver også et generelt historisk oprids af det jødiske folk fra tidernes begyndelse til Jesus, især tiden omkring Profeterne Moses, David og Salomon. Meget af den information blev åbenbaret, mens Profeten var i Mekka og ikke havde nogen kontakt hverken med kristne eller jøder. Da han emigrerede til Medina, spurgte jødiske og kristne lærde ham om mange emner og kunne ikke tilbagevise hans svar.
  • Noget af denne historiske information findes i Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, Sunan at-Tirmidhi og andre bøger med Traditioner. Koranen og tekstbøgerne har bibeholdt deres oprindelige, uforfalskede tekster, og intet af den information er nogensinde blevet modsagt; tværtimod er meget af den blevet bekræftet, og vi kan vente os flere bekræftelser i fremtiden. Dette er et absolut, unægteligt bevis på Muhammads Profetgerning.
  • Profeten Muhammad analyserede årsagerne og virkningerne hos disse fortidige civilisationer og folk. Hans historiske beretninger præsenterede historiske love og brede psykologiske, sociale og økonomiske principper, vedrørende menneskets individuelle og kollektive liv. Derudover er disse mesterværker af litterær stil og veltalenhed aldrig blevet eftergjort.