Hvad er Islams fremtidige synspunkter (eller retninger)?

By |2021-03-11T09:37:45+01:0011/03/2021|101 spørgsmål om Islam og Muslimer, Del 7 - Samtidige Emner|

Hvad er Islams fremtidige synspunkter (eller retninger)? Hvad angår Islams kilder, Koranen og Profeten Muhammads (fvmh) eksempel, samt den personlige udøvelse af Islam, har Islam altid været den samme religion og vil ikke ændre sig i fremtiden. Men den sociale afspejling af Islam og muslimernes tilstand i verden er ...

Findes der nogen islamisk stat? Er Islam forenelig med demokrati?

By |2021-03-11T09:31:36+01:0011/03/2021|101 spørgsmål om Islam og Muslimer, Del 7 - Samtidige Emner|

Findes der nogen islamisk stat? Er Islam forenelig med demokrati? Islam fokuserer primært på livets og eksistensens uforanderlige aspekter, mens de politiske, sociale og økonomiske ideologier kun vedrører visse variable, sociale aspekter af vor verdslige eksistens. Når man derfor sammenligner religion eller Islam med demokrati, skal man huske på, ...

Hvordan betragter Islam miljøet?

By |2021-03-11T09:29:17+01:0011/03/2021|101 spørgsmål om Islam og Muslimer, Del 7 - Samtidige Emner|

Hvordan betragter Islam miljøet? Ifølge Islam har Gud skabt menneskene som en kalif, eller opsynsmand, for hele skaberværket (Koranen, 2:30). Det betyder ikke, at menneskene har ubestridelige rettigheder til at bruge naturen, for Gud er himlenes og jordens sande ejer (Koranen, 3:189). Det betyder snarere, at menneskeheden er ansvarlig ...

Er der en åndelig leder for alle muslimerne i verden, svarende til Paven? Hvad er Ayatollahens rolle?

By |2021-03-11T09:26:43+01:0011/03/2021|101 spørgsmål om Islam og Muslimer, Del 7 - Samtidige Emner|

Er der en åndelig leder for alle muslimerne i verden, svarende til Paven? Hvad er Ayatollahens rolle? For øjeblikket er der ikke nogen åndelig leder for alle muslimer. Men siden Profetens død (fvmh) var Kalifatet kendt som leder for alle muslimer; men med bortgangen af det Ottomanske Rige i ...

Hvad er de vigtigste islamiske symboler og deres betydning? Nogle symboler, der er blevet brugt i de muslimske traditioner er sværdet, månen og stjernen. Hvad betyder de, og findes der andre symboler?

By |2021-03-11T09:23:26+01:0011/03/2021|101 spørgsmål om Islam og Muslimer, Del 7 - Samtidige Emner|

Hvad er de vigtigste islamiske symboler og deres betydning? Nogle symboler, der er blevet brugt i de muslimske traditioner er sværdet, månen og stjernen. Hvad betyder de, og findes der andre symboler? Faktisk er halvmånen det eneste fælles islamiske symbol, da den er relateret til den hellige måned Ramadan, ...

To af de religiøse traditioners største spørgsmål er emnerne eutanasi (aktiv dødshjælp) og abort. Hvad er muslimernes syn på disse emner og hvad læres der om dem?

By |2021-03-11T09:09:31+01:0011/03/2021|101 spørgsmål om Islam og Muslimer, Del 7 - Samtidige Emner|

To af de religiøse traditioners største spørgsmål er emnerne eutanasi (aktiv dødshjælp) og abort. Hvad er muslimernes syn på disse emner og hvad læres der om dem? Islams befalinger og forbud er opbygget omkring beskyttelse af de grundlæggende menneskerettigheder, livet, menneskets generationer, ejendom og menneskets sind. Disse er fundamentale ...

Opmuntrer Islam til terrorisme? Vil den ‘islamiske religion’ hjælpe med verdensfred?

By |2021-03-11T08:57:09+01:0011/03/2021|101 spørgsmål om Islam og Muslimer, Del 7 - Samtidige Emner|

Opmuntrer Islam til terrorisme? Vil den 'islamiske religion' hjælpe med verdensfred? Islam giver ikke tilladelse til terrorisme, den viser heller ikke nogen form for tolerance overfor den. Selv i den bogstavelige definition af ordet 'Islam' finder vi bibetydninger af fred. Bogstaveligt betyder ordet 'Islam' underkastelse eller overgivelse, og ordet ...

Go to Top